SITE.RU

«Профилактик тиббиёт» кафедраси

Контакт


Адресс: Нокис шахри А.Досназаровкучаси 108 ТашПТИ Нукус филиали

тел: +998(61)2227621

 

 

Талабаларга


    "БКП, факультет ва госпитал педиатрия ” кафедраси РКТБТМ 3 корпусининг на 1 –чи каватида жойлашкан , кафедрада3 – 4 – 5 - 6 курс педиатрия, 4 курс тиббий - профилактика ва 4-5-6 курс даволаш иши факультетларининг талабалари "БКП”, "Госпитал педиатрия”«Факультет педиатрия» ,"Клиник аллергология”, «Клиник гематология», «Шошлинч педиатрия», «Педиатрия» фанларидан таълим олади.

 


МАЛАКА ОШИРИШ


    Кафедрамиз азолари куп семинарларда ва конференцияларда катнашти: IMSI, Рационал овкатланиш ва анемия, TEMPUS, кукрак сути билан овкатландириш ахамиёти, хавфсиз оналик, усиш мониторинги ва боланинг ривожланиши, реп¬родуктив саломатлик, Педиатрия муоммалари буйича илимий конференция (Самарканд шахри), интерактив усили буйича конференция (Бухара шахри).
Укитувчилар  билим даражасини оширмокта:
IMSI I и II компонентининг мураббилик курсини утти.
Кафедрамиз укитувчилар таркиби Тошкент шахрида квалификациясин ошириш курсин утти, 4 ассистент азомиз квалификациясин Казань давлат тиббиёт университетида оширди
2014 йили октябрь – ноябрь ойида кафедрамиз укитувчилар таркиби 24 соатли UNICEF томонидан ташкиллаштирилган семинар утказилди  «Емизикли ва кукрак ёштаги болаларни овкатландириш» 
2014 йили декабрь ойида кафедрамиз укитувчилар таркиби 70 соатли UNICEF томонидан ташкиллаштирилган семинар утказилди «Оналик ва болаликни тавсия килиш » 
2015 йили сентябрь ойида кафедрамиз укитувчилар таркиби 40 соатли UNICEF томонидан ташкиллаштирилган семинар утказилди  «Хавфсиз иммунизация» 
2015 – 2016 укув йилида  кафедранинг 4 ассистенти ТМА –да 288 с. Малака ошириш курсида малакасини оширди
2016 – 2017 укув йилининг октябрь-ноябрь ойларида  кафедранинг 4 ассистенти ТАТУ –да 288 с. ва март-апрель ойларида 1 ассистент
ТТА-да 288 с. Малака ошириш курсида малакасини оширди

Илимий – изланиш ишлари

Илимий ишларининг юналиши – педиатрия 14.00.09.
    2003-2005 йиллари кафедра ГНТП  дан «Разработка стандартов диагностики, реабилитации, и профилактики железодефицитного состояния в сельской детской популяции Республики Каракалпакстан» темаси буйича грант ютиб олди:  2011 йилдан бошлаб кафедранинг илимий темаси «Медико – экологическая проблема и комплексная оценка состояния здоровья детей  Приаралья.» булиб хисобланади. Дефицит холатларида, анемия холатлари, нафас-олиш азоларининг касалликлари, гастродуоденал, юрак-кон томир паталогияси болаларда клиник кечишининг регионал узгачалиги тапилиши натийжасида комплекс текширув утказилганда Кораколпогистон Республикасида согликни саклаш амалиётида бир канча даволаш иложларига ега булди. Профессор-укитувчилар таркиби зийрак талабалар билан актив шугилланияпти, талабалар илимий жамиятида актив катнашияпти. Талабаларнинг, клиник ординаторларнинг ва ёш олимларнинг «Тиббиетта актуал булган кийинчиликларига» тегишли илимий-амалиёт конференциясида тезис материаллари чикарилди, ва Ургенч шахрида 2015 йили укув утказилди. 
     1.Даволаш иши факультетининг 5 курс талабаси Омирзаков Дилмурат, илимий рахбари-   асс. Кудайназарова.З.Б. 
      2.Педиатрия иши факультети 4 курс талабаси Зинатдинова М., илимий рахбари - асс.Курбанбаева Р.У.  
Кафедрамиз Узбекистон Республикасининг Согликни-Саклаш Министрлигинин ТашПМИ «госпитал педиатрия», «неонтологиz», «шошилинч педиатрия» кафедралари, ТТА «болалар касалликлари» кафедраси, АндТИ хам СамТИ педиатрия кафедраси,ТашИУВ «педиатрия» кафедраси ва «Теоретик ва амвлий педиатриясининииг ИИЖ» кафедралари билан алокада. 2015 йилнинг 2-3 декабрь кунлари ТашПТИ- да «Педиатрия актуал саволларига» багишланган илимий-амалиёт конференциясида тезислар топламина 4 тезис чикарилди. 2013 йили кафедрамиз томонидан 3 амалий кулланба чикарилди. 
Охирги 3 йилнинг ичида кафедрамиз томонидан 20 тезис, 16 маколалар чикарилди. Унинг ичида 2 макола 2015 йили Халик оралик  илимий Уфа шахарида «Илимий белги » журналининг №6 сонига кирди. Яна 1 тезис булса Бишкек шахрида И.К.Ахунбаев номидаги Киргизстон Вестник КГМА умумий амалий ва ойла шифокарларининг 1-съезд материалига киргизилди.
2016 qbkb кафедра хызматкорлари тарафидан «Замонавий технологияларни уқув жараёнида қўлланилиши» Республика укув  – услубий конференциясида: мокалалар ва тезислар тупламида 4 тезис чикди: 
1. Кусбатырова А.Н., Утегенова.С.Т Улучшение преподавания практических умений на кафедре Госпитальной педиатрии 
2. Кусбатырова А.Н., Утегенова.С.Т., Метод деловых клинических игр 
3. Утегенова.С.Т., Сейтимбетова Б.З. Бегжанова Н. Методика «Постановка диагноза»
4.Утегенова С.Т. Кудайназарова З.Б.  Метод «Положительного ответа»
 ва  Белгородта, 31- январь 2016. X- Холикларора илмий - амалий конференцияда  1 мокала чикди. 

Илимий кенгаш ва конференцияда катнашувлари;
1.Умумий амалиёт ва ойла тиббиёти соравларин органиш ва таёрланиш инициативаси буйича иккинчи кенгаш мажлиси Санкт-Петербург шахрида булиб утти. Львов,Украина,1998 жыл
2. Республикалик илимий-амалиёт конференциясида «Орол буйи регион халкининг саломатлиги холатига тасир етувчи факторлар».Нукус шахри, Кораколпогистон,ноябрь,2006.
3.Согликни саклаш системасин мустахкамлаш ва болаларнинг саломатлигин ва овкатланишин яхшилаш буйича миллий кенгаши,Тошкент,март,2008.
4.Узбекистон педиатрларининг съезди.Тошкент,ноябрь,2009 йил.
5.Узбекистон Республикасида баркамол авлодини шакллантириш асосий юналиши.Тошкент,ноябрь,2010.
6.Республика худудида спорт ва жисмоний тарбияни болалар саломатлиги ва ривожланиш тасирин бахолаш ва мониторингини олиб бориш тогрисида».Андижон,май,2011.
7.«Педиатрия актуал саволлари» илимий-амалиёт конференцияси. 2013 йили 2-3 декабрь кунлари ТашПТИ-да. 
8.Республика илимий-амалиёт конференциясида кафедрамиз азолари т.и.д.Мамбеткаримов.Г.А, асс.Утегенова.С.Т катнашди. 
9. Мамбеткаримов.Г.А Узбекистон Республикаси педиатрларининг VII кенгашида катнашди.
10.«Репродуктив саломатлиги: етишканликлар ва ривожланиш перспективаси» Республикалик илимий-амалиёт конференциясида кафедрамиз азолари актив катнашти. 27 – 28 ноябрь 2015 йил. 


Даволаш-диагностик ишлари

    Укув процесси, илимий ишлари билан биргаликта кафедра профессор - укитувчилари базали ташкилот булимларида даволаш ва маслахат ишларини олиб боради. Кафедрамиз профессор-укитувчилари таркиби халикка хар дойим амалий ёрдам курсатип келмокта: маслахатлар кабул килинип утказади, республика районларига боради, АШП хизматкорлари билан алокада ва №1 тиббиёт колледж коллективи билан хам. «Устоз-шокирт» традициясина катнашади. 2004-2005 йилдан бошлаб кафедрамизда «педиатрия» мутахассислиги буйича клиник ординатураси ишламокта, уларнинг устоз-мураббилари т.и.д. Мамбеткаримов Г.А., доцент Маткаримова А.А. 
     Клиникалик базамизга болалардаги турли хил касалликлар стандарт диагностикаси ва даволаш стандарти киртилган. 
  Кафедрамиз азолари куп семинарларда ва конференцияларда катнашти: IMSI, Рационал овкатланиш ва анемия, TEMPUS, кукрак сути билан овкатландириш ахамиёти, хавфсиз оналик, усиш мониторинги ва боланинг ривожланиши, реп¬родуктив саломатлик, Педиатрия муоммалари буйича илимий конференция (Самарканд шахри), интерактив усили буйича конференция (Бухара шахри).
    30.05.-04.06.2016. кунлари каф. Ассистенти Турдымуратова К. «Хеч ким мехр этибордан четта колмасин» шъёри остида Тахтакупир, Кораозяк, Чимбой ва Канликул  туманларида  болаларни тиббий  курикдан отказди.

Укув ишлари

Укув ишлари:  Тастикланган «Юкори укув уринларида шифокор –умумий педиатр мутахассис таёрлаш стандартлари» га мос олиб борилади («Педиатрия»-14.00.09). Кафедрада утказиладиган циклларнинг укув режалари ва дастурлари  ЦОЛИУВ укув режалари ва дастурлари асосида тузилган.
Фанлар: 
Госпитал педиатрия    - 6 курс педиатрия факультети.
Клиник аллергология – 6 курс педиатрия факультети.
Клиник гематология – 6 курс педиатрия факультети.
Педиатрия – 6 курс даволаш иши факультети.
Педиатрия – 5 курс даволаш иши факультети.
Педиатрия – 4 курс даволаш иши факультети.
Педиатрия – 4 курс медико - профилактика факультети.
Фак. педиатрия – 4 -5 курслари педиатрия факультети.
Шошилинч педиатрия – 5 курс педиатрия факультети.
БКП – 3 курс педиатрия факультети.

Укув  жараёни йилдан – йилга ривожланиб боряпти, замонавий ахборот ва инновацион технологиялар етказиб берилмокта, электрон материаллар таёрланилмокта, укув - методикали кулланбалар, вазиятли масалалар, тест- топшириклар таёрланмокда. Лекция ва амалий дарслар электрон вариантларда  презентациялар куриништа кулланилмокта, замонавий укитиш технологиялари кулланилмокта: видеофильм, мультимедиа, муляжлар ва.т.б, булар дарс утиш сифатини оширмокта.
 
Укув – техник куроллар.
Компьютер,ЭКГ аппарат,неготоскоп,ФГДЭС.

 
Укув материалининг демонстрацияси

 
Кафедрада куйидаги ВОЗ дастурлари отилади :
oБолалар касалликларин интегралланган усилда олиб борилмокта.
oКукрак сути билан овкатландириш
Кафедрада олиб бориладиган дастурлар: 
Рационал овкатландириш.
Болаларнинг усиши ва ривожланиши.
Укитувчилар  билим даражасини оширмокта:
IMSI I и II компонентининг мураббилик курсини утти.
Кафедрамиз укитувчилар таркиби Тошкент шахрида квалификациясин ошириш курсин утти, 4 ассистент азомиз квалификациясин Казань давлат тиббиёт университетида оширди
2014 йили октябрь – ноябрь ойида кафедрамиз укитувчилар таркиби 24 соатли UNICEF томонидан ташкиллаштирилган семинар утказилди  «Емизикли ва кукрак ёштаги болаларни овкатландириш» 
2014 йили декабрь ойида кафедрамиз укитувчилар таркиби 70 соатли UNICEF томонидан ташкиллаштирилган семинар утказилди «Оналик ва болаликни тавсия килиш » 
2015 йили сентябрь ойида кафедрамиз укитувчилар таркиби 40 соатли UNICEF томонидан ташкиллаштирилган семинар утказилди  «Хавфсиз иммунизация» 
2015 – 2016 укув йилида  кафедранинг 4 ассистенти ТМА –да 288 с. Малака ошириш курсида малакасини оширди.
2015 – 2016 укув йилида  кафедранинг  ассистентлари очик дарслар утди..
 

Биз хакимизда

    Кафедранинг укув базаси РКТБТМ жойлашган. Хозирги кунда кафедрада куп йиллик тажирийбага ега педагог кадрлар ишлаб келмокда м.и.д. Мамбеткаримов Г.А., м.и.к. доцент Маткаримова А.А., ассистентлар Кудайназарова З.Б., Кусбатырова А.Н., Сейтимбетова Б.З., Утегенова С.Т., Турдымуратова К.О., Елмуратова А.А., Курбанбаева Р.У., Бегжанова Н.К.

xodim

Кафедра тарихи


        Кафедра 1991 йил биринчи марта «Ички касалликлар пропедевтикаси» курси булиб ташкиллаштирилди. 1999-йили «Ички касалликлар ва социал касалликлар» кафедраси, 2000-йил «Ички касалликлар пропедевтикаси, ички касалликлар ва психиатрия» кафедраси булиб ташкиллаштирилди. Бу йиллари кафедрани доцент т.ф.н.Далжанов М.Д. бошкариб келди.

         2009-2010 укув йили бошида филиал Илмий Кенгашининг Карори билан «Ички касалликлар пропедевтикаси ва психиатрия» кафедраси булиб кайта тузилди.Кафедра мудири т.ф.н. К.Примбетов тайинланди.

      Профилактик тиббийот кафедраси 2013-2014 укув йилида филиал илмий кенгашининг карори билан ташкил этилди. Кафедра мудири т.ф.н. К.Примбетов тайинланди. Курсатилган вакт ичида кафедра ходимлари 3 монография, 30 дан ортик методик кулланма, 60 дан ортк илмий маколалар ва тезислар, 3 боскиш талабалари учун ички касалликлар пропедевтикаси фанидан укув кулланма коракалпок тилида лотин имласида ёзилди.

         2014-2015 укув йилида кафедра мудири Примбетов К нафакага кетганлиги сабаб вактинча кафедра мудири ассистент Акимова У.О. тайинландиi;

        2015-2016 укув йилида кафедра ходимлари кафедра мудири Акимова У.О.,катта укутувчи Алмуратов М., ассистентлар Сабиров Ж.У., Генжемуратов Б.О., Пахратдинова Г.А., Мусаева М.Х.,Калбаев Д.П.

           

          2016-2017-ўқув йилида «Профилактик тиббиёт» кафедраси билан қўшилиб «Жамоат саломатлиги, жисмоний тарбия ва тиббий информатика» деб қайта номланди. Кафедрани ката ўкутувчи У. Акимова бошқариб келмоқда. Бу ўқув йилида кафедрада катта ўқутувчилар М.Алмуратов, У.Тлеумбетова, ўқутувчилар Б.Генжемуратов, С.Реймбергенова, Ж.Сабиров, Н.Турсынбекова, А. Курбаниязов, С.Кулымбетова, А.Тлемисова, А.Оразымбетова, А.Кунназаров, Г.Бегжановалар фаолият юритиб келмоқда.


 

Хозир сайтда?
Вывод списка посетителей.
banner 240x200px

Оммобоп

Сайтни бахолаш

Оцените сайт [?]

Лучший
Неплохой
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился