SITE.RU

Кафедра Общественное здоровья, физическая культура и медицинская информатика
» » «Ўатан қорғаўшылар қүни»

«Ўатан қорғаўшылар қүни»

 

14yavar

       Январь айында Озбекстан Республикасы уатан коргаушылар кунине багышланып факультетимиздин пат анатомия, патофизиология,ОХТА хам суд медицина кафедрасында Арка батыс аскерий округи ветеранлар кенесинин баслыгы подполковник Гаипов Бахтияр,ветеранлар кенесинин баслыгы секретары, отставкадагы прапорщик Маткаримов Хайдарлар хам талабалар катнасыуында ушырасыу откерилди

      Усындай байрам  кешеси «Улыума амелий шыпакер» кафедрасындада болып отти.Бул кешеге аскерий шыпакер майор Ш Артиков, аскерий болимнин кадрлар болиминин хызметкери Б.Алекеевлар озлеринин мактанышлы, машакатлы жууапкерли касиби хаккында студент жасларга айтып, бугинги армиямыздын кудирети , миннетин отеп атырган аскерлерге жаратылган кен шараятлар хаккында толып тасып соз етти.

14yan

14yan2

           14-январь Озбекистан Республикасы Кураллы кушлеринин дузилгенине 24-жыл болыу мунасибети менен ТашПМИ Нокис филиалы «ИКП, пропедевтикасы клиникалык аллергология» кафедрасында «Уатанды мартлер коргайды»атлы «Заковат» интеллектуал ойыны болып отти. Интеллектуал ойын филиал тарепинен дузилген «Мартлер», кафедра тарепинен дузилген аскерий хызметти отеген «Калкан» командалары арасында жарыс болып отти. Ойынга кобирек кураллы кушлерге багышланган сораулар койылды хам катнасыушы топарлар жаксы жууап берди. Жарыс жуумагында «Мартлер» командасы биринши, «Калкан» командасы екинши, «Корган» командасы ушинши орынды алыуга миясар болды. Женимпазларга хам аскерий хызметти имтиезлы отеп келген талабаларга кафедра тарепинен шолкемлестирилген саугалар тапсырылды.

14ya

14ya2


 

Метки: по, новости
Кто онлайн?
Вывод списка посетителей.
banner 240x200px

Популярное

Оценивание сайт

Оцените сайт [?]

Лучший
Неплохой
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился